Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Пасіхов Юрій Якович
Предмет, клас: Фізика, 10 клас

Тема уроку Робочий зошит
Цикл 1. Тематика робіт. Робочий зошит (0)
Робота № 1.Визначення моменту інерції тіл Робочий зошит (0)
Робота №2. Вивчення закону збереження імпульсу при пружному ударі куль Робочий зошит (1)
Робота 3. Порівняння роботи сили пружності із зміною кінетичної енергії Робочий зошит (0)
Робота №4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою обертового маятника Робочий зошит (0)
Робота №5. Визначення прискорення вільного падіння тіла при допомозі лінійки-маятника. Робочий зошит (0)
Робота № 6. Вивчення механічних коливань.Дослідження коливань математичного маятника і обчислення за його допомогою прискорення вільного падіння. Робочий зошит (0)
Робота № 7.Визначення сили тертя Робочий зошит (0)
Цикл 2. Тематика робіт. Робочий зошит (0)
Робота № 1. Визначення відношення питомих теплоємкостей для повітря. Робочий зошит (0)
Робота № 2. Визначення універсальної газової сталої Робочий зошит (0)
Робота № 3. Визначення поверхневого натягу рідини Робочий зошит (0)
Робота № 4.Визначення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса. Робочий зошит (0)
Робота № 5. Визначення середньої швидкості теплового руху молекул повітря. Робочий зошит (0)
Робота № 7. Вирощування кристалів Робочий зошит (0)
Робота № 8. Визначення молярної маси газу Робочий зошит (0)
Робота № 9. Визначення твердості металів Робочий зошит (0)
Робота № 6. Визначення швидкості росту кристалів Робочий зошит (0)
Робота № 10. Визначення модуля Юнга Робочий зошит (0)
Робота № 11. Порівняння молярних теплоємкостей металів. Робочий зошит (0)
Робота № 12. Перевірка газових законів. Робочий зошит (0)
Робота № 13. Визначення атмосферного тиску. Робочий зошит (0)
Робота № 14. Вимірювання тиску газу. Робочий зошит (1)
Цикл 3. Тематика робіт. Робочий зошит (0)
Робота № 1. Розширювання меж вимірювання вольтметра та амперметра. Робочий зошит (0)
Робота № 2. Визначення температурного коефіцієнту опору провідника за допомогою містка Уітстона. Робочий зошит (0)
Робота № 3. Зняття температурної характеристики напівпровідникового термістора (термоопору). Робочий зошит (0)
Робота № 4. Визначення ємності конденсатора балістичним методом. Робочий зошит (0)
Робота № 5. Збірка найпростішого омметра. Робочий зошит (0)
Робота № 6. Дослідження електричного поля. Робочий зошит (0)
Робота № 7. Визначення електрорушійної сили і внутрішнього опору джерела. Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)