Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Підлужняк Наталія Григорівна
Предмет, клас: Інформатика, 10 клас

Тема уроку Робочий зошит
Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій Робочий зошит (0)
Вправи для зняття втоми очей при роботі з комп’ютером Робочий зошит (0)
Фізкультхвилинка для очей Робочий зошит (0)
Комплекс вправ для зняття м’язового напруження при роботі з комп’ютером Робочий зошит (0)
Змінні та типи даних у С++ Робочий зошит (0)
Основні операції над змінними у С++ Робочий зошит (0)
Створення структури програми у C++ Робочий зошит (0)
Умовний оператор if (коротка та повна форма) Робочий зошит (0)
Складені умови Робочий зошит (0)
Вкладені оператори if Робочий зошит (0)
Оператор вибору switch Робочий зошит (0)
Приклад програми з оператором вибору switch Робочий зошит (0)
Задача № 1.1 "Програми з switch" Робочий зошит (0)
Цикли та їх типи Робочий зошит (0)
Контрольне тестування “Величини. Типи даних у С++. Оператори if та switch. Цикли та їх типи – 10 клас” Робочий зошит (0)
Загальні відомості про системи числення. Двійкова, вісімкова та шістнадцяткова системи числення Робочий зошит (0)
Контрольне тестування “Системи числення – 10 клас” Робочий зошит (0)
Переведення чисел із 10-ої системи числення в 2-ову Робочий зошит (0)
Таблиця виконання алгоритму “Переведення_10_2” Робочий зошит (0)
Задача № 1.2 "Переведення 10_2", або "Переведення 10_а", або "Переведення а_10" Робочий зошит (0)
Задача № 1.3 "Переведення 10_n" Робочий зошит (0)
Задача № 1.4 "Довге додавання" Робочий зошит (0)
Поняття “підпрограма”, “функція” та “процедура”. Локальні та глобальні змінні. Формальні та фактичні параметри Робочий зошит (0)
Формат опису функцій. Приклад запису функції алгоритмічною мовою та С++. Виклик функції Робочий зошит (0)
Процедура. Приклад запису процедури алгоритмічною мовою та С++. Виклик процедури Робочий зошит (0)
Контрольне тестування “Функції та процедури в мові С++ (10 клас)” Робочий зошит (0)
Приклад програми із функцією та процедурою Робочий зошит (0)
Задача № 1.5 "Довідник" Робочий зошит (0)
Логічні вирази та операції в С++ Робочий зошит (0)
Побітові (порозрядні) операції з цілими числами Робочий зошит (0)
Операції побітового зсуву Робочий зошит (0)
Приклади задач із використанням логічних операторів Робочий зошит (0)
Задача № 1.6 "Заштриховані області" Робочий зошит (0)
Задача № 1.7 "НСД" Робочий зошит (0)
Задача № 1.8 "Схема Горнера" Робочий зошит (0)
Множини set та multiset. Стандартні функції для роботи з множиною set Робочий зошит (0)
Контрольне тестування “Множини set та multiset. Стандартні функції для роботи з множиною set – 10 клас” Робочий зошит (0)
Задача № 1.9 "Паліндром" або "Найдовше слово" Робочий зошит (0)
Задача № 1.10 "Решето Ератосфена" Робочий зошит (0)
Задача № 1.11 "Ребус" Робочий зошит (0)
Алгоритми впорядкування масивів. Поняття складності алгоритмів Робочий зошит (0)
Сортування бульбашкою (переваги та недоліки, ідея алгоритму, приклад) Робочий зошит (0)
Сортування бульбашкою (алгоритм) Робочий зошит (0)
Gif-демонстрація сортування бульбашкою (Bubble sort) Робочий зошит (0)
Gif-демонстрація сортування масивів методом прямого вибору (Selection sort) Робочий зошит (0)
Gif-демонстрація сортування масивів методом прямої вставки (Insertion sort) Робочий зошит (0)
Gif-демонстрації сортування масивів методом швидкого сортування (Quick sort) Робочий зошит (0)
Задача № 1.12 "Сортування" Робочий зошит (0)
Приклади сортування масиву методами бульбашки, прямого вибору, прямої вставки, човником Робочий зошит (0)
Поняття “масиву”. Одновимірні та багатовимірні масиви (повторення) Робочий зошит (0)
Двовимірні масиви (поняття, форма опису, звернення до елементів) Робочий зошит (0)
Зчитування елементів двовимірного масиву з клавіатури та виведення на екран Робочий зошит (0)
Зчитування елементів двовимірного масиву з файлу та виведення у файл Робочий зошит (0)
Задача № 2.1 “Додавання та множення матриць” Робочий зошит (0)
Задача № 2.2 "Степінь" Робочий зошит (0)
Задача № 2.3 "Сходинки" Робочий зошит (0)
Задача № 2.4 "Кількість областей" Робочий зошит (0)
Задача № 2.5 "Вінницькі вежі" Робочий зошит (0)
Тип struct. Опис типу. Вкладені структури. Приклади змінних типу структура Робочий зошит (0)
Доступ до полів простих та вкладених структур. Розмір структур Робочий зошит (0)
Тип struct мовою C++ (вправи) Робочий зошит (0)
Тренувальне тестування “Тип struct” Робочий зошит (0)
Приклад програми із використанням структур Робочий зошит (0)
Задача № 2.6 "Магазин" Робочий зошит (0)
Контрольне тестування “Тип struct мовою С++ (10 клас)” Робочий зошит (0)
Поняття “стек” Робочий зошит (0)
Реалізація стеку за допомогою лінійного масиву та вказівника Робочий зошит (0)
Допоміжні алгоритми при роботі зі стеком, реалізованим у вигляді лінійного масиву та вказівника Робочий зошит (0)
Написання програми з використанням стеку, реалізованим у вигляді лінійного масиву та вказівника Робочий зошит (0)
Бібліотека (шаблон) stack у С++. Методи для роботи зі стеком Робочий зошит (0)
Реалізація роботи зі стеком із використанням методів бібліотеки stack Робочий зошит (0)
Задача № 2.7 "Модифікації програми Stack" Робочий зошит (0)
Контрольне тестування “Стек мовою С++ (10 клас)” Робочий зошит (0)
Написання програм із використанням стека Робочий зошит (0)
Задача № 2.8 "Відповідність дужок" Робочий зошит (0)
Робота з чергою в С++ Робочий зошит (0)
Індивідуальний графік захисту виконаних робіт Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)