Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Богун Ольга Володимирівна
Предмет, клас: Хімія, 10 клас

Тема уроку Робочий зошит
ПІДРУЧНИКИ (2018 р.) Робочий зошит (0)
Програма курсу хімії 10 класу Робочий зошит (0)
Урок № 3. Місце елементів-неметалів в періодичній системі. Загальна характеристика Оксигену і Сульфуру, будова їх атомів, властивості, поширення у природі. Поняття про алотропію. Озон, його властивості, застосування. Роль озонового шару для життя організм Робочий зошит (3)
Урок № 4. Хімічні властивості кисню і сірки: взаємодія з металами і неметалами. Застосування. Оксиди сульфуру (IV) і сульфуру (VI) Робочий зошит (0)
Урок № 5 - 6. Сульфатна кислота. Фізичні властивості сульфатної кислоти. Хімічні властивості і взаємодія з металами, оксидами металів, основами, солями. Якісна реакція на сульфат-іон. Сульфати. Значення сульфатної кислоти у народному господарстві Робочий зошит (0)
Урок № 7. Розв’язування задач на надлишок Робочий зошит (0)
Урок № 8. Хімічні реакції, покладенні в основу виробництва сульфатної кислоти, закономірності їх перебігу, охорона праці і довкілля Робочий зошит (0)
Урок № 9. Розв’язування задач на вихід продукту Робочий зошит (1)
Урок № 11. Нітроген і Фосфор, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Фосфору. Азот і Фосфор як прості речовини будова молекул, поширення в природі. Фізичні властивості азоту і фосфору. Хімічні властивості, взаємодія з металам Робочий зошит (0)
Урок № 12. Аміак (амоніак): будова молекули. Фізичні властивості аміаку. Хімічні властивості і взаємодія з киснем, водою, кислотами. Застосування Робочий зошит (0)
Урок № 13. Солі амонію. Фізичні властивості солей амонію. Хімічні властивості: взаємодія з лугами, солями, розкладання під час нагрівання. Якісні реакції на йони амонію. Добування солей в лабораторії Робочий зошит (0)
Урок № 15. Промисловий синтез аміаку: вибір оптимальних умов синтезу, будова і робота колони синтезу Робочий зошит (0)
Урок № 17. Оксиди нітрогену (ІІ) і нітрогену (IV). Оксид фосфору (V). Їх фізичні і хімічні властивості (взаємодія з водою). Застосування Робочий зошит (0)
Урок № 18. Властивості нітратної (азотної) кислоти. Взаємодія розбавленого і концентрованого розчинів нітратної кислоти з міддю. Застосування Робочий зошит (0)
Урок № 18. Властивості нітратної (азотної) кислоти. Взаємодія розбавленого і концентрованого розчинів нітратної кислоти з міддю. Застосування. Робочий зошит (0)
Урок № 19. Властивості ортфосфорної кислоти Робочий зошит (0)
Урок № 20. Поняття про нітрати, проблеми їх вмісту в продуктах харчування . загальні відомості про азотні добрива. Кругообіг Гідрогену в природі Робочий зошит (0)
Урок № 21. Солі ортофосфатної кислоти. Загальні відомості про фосфорні добрива Робочий зошит (0)
Урок № 22. Карбон і Силіцій, їх місце в природній системі, будова атомів.Алотропні модифікації Карбону Робочий зошит (0)
Урок № 22. Хімічні властивості вуглецю і силіцію взаємодія з киснем, воднем, відновні властивості Робочий зошит (0)
Урок № 23. Оксиди карбону (II) і карбону (IV). Оксид силіцію (IV).Їх властивості, застосування. Добування оксиду карбону (IV). Поняття про парниковий ефект Робочий зошит (0)
Урок № 24. Оксиди карбону. Оксид силіцію Робочий зошит (0)
Урок № 25. Карбонатна кислота і її солі Робочий зошит (0)
Урок № 27. Силікатна кислота і силікати Робочий зошит (0)
Урок № 30. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон Робочий зошит (0)
Урок № 32. Поняття про органічні сполуки. Елементи-органогени. Спільні і відмінні ознаки неорганічних та органічних речовин (елементний склад, типи хімічних зв\'язків, розчинність, термічна стійкість). Природні й снитетичні органічні речовини. Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)