Реєстрація Доступ без реєстрації
 
Тема уроку Робочий зошит
ПІДРУЧНИКИ (2018 р.) Робочий зошит (0)
1. Риторика як мистецтво красномовства. Вступ Робочий зошит (0)
2. Риторика як мистецтво красномовства. Вступ Робочий зошит (0)
3-4. Основи ораторського мистецтва. Культура ораторського мовлення Робочий зошит (0)
Стилістичні засоби лексикології Робочий зошит (0)
Стилістичні засоби фразеології Робочий зошит (0)
1. Вимова й написання префіксів з- (зі-), с- Робочий зошит (0)
2. Вимова й написання префіксів роз-, без- Робочий зошит (0)
3-4. Префікс як значуща частина слова. Вимова і правопис префіксів ПРЕ- , ПРИ-, ПРІ Робочий зошит (0)
5. Подовження букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків Робочий зошит (0)
6. Правила вживання апострофа Робочий зошит (0)
7. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо Робочий зошит (0)
8. [и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів Робочий зошит (0)
9-10. Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и] в дієслівних коренях. Тренувальні вправи Робочий зошит (0)

В системі: гості(1), користувачі
© ЛІКТ 2008-2021
▲ Вгору