Реєстрація Доступ без реєстрації
 
Тема уроку Робочий зошит
Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій Робочий зошит (1)
Вправи для зняття втоми очей при роботі з комп’ютером Робочий зошит (0)
Фізкультхвилинка для очей Робочий зошит (0)
Комплекс вправ для зняття м’язового напруження при роботі з комп’ютером Робочий зошит (0)
ПІДРУЧНИКИ (2017 р.) Робочий зошит (0)
1.1. Змінні та типи даних у С++ Робочий зошит (1)
1.2. Оператор присвоєння та операції над змінними у С++ Робочий зошит (0)
1.3. Створення структури програми у C++ Робочий зошит (0)
1.4. Введення даних та виведення результатів Робочий зошит (0)
2.1. Написання найпростіших програм мовою C++ (пояснення) Робочий зошит (0)
2.2. Написання найпростіших програм мовою C++ (умови задач) Робочий зошит (1)
2.3. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
3. Написання лінійних програм та їх перевірка on-line (пояснення) Робочий зошит (1)
4.1. Написання лінійних програм та їх перевірка on-line (умови задач) Робочий зошит (0)
4.2. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
5. Умовний оператор if (коротка та повна форма) Робочий зошит (0)
6.1. Програми з використанням умовного оператора if Робочий зошит (0)
6.2. Домашнє завдання Робочий зошит (9)
8.1. Складені умови (пояснення) Робочий зошит (0)
8.2. Вкладені оператори if (пояснення) Робочий зошит (0)
8.3. Програми з розгалуженням (умови задач) Робочий зошит (0)
8.4. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
9. Цикл із передумовою while Робочий зошит (0)
10.1. Задачі з циклом while Робочий зошит (0)
10.2. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
11. Цикл із параметром for Робочий зошит (0)
12.1. Програми з циклом for та оператором if Робочий зошит (0)
12.2. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
15. Програми з циклами та оператором розгалуження Робочий зошит (0)
16. Підсумковий урок до теми “Лінійні, розгалужені та циклічні програми мовою С++” Робочий зошит (0)
17.1. Одновимірний масив: поняття, форма опису, доступ до елементів Робочий зошит (0)
17.2. Введення та виведення значень елементів одновимірного масиву Робочий зошит (0)
18.1. Написання програм із використанням одновимірних масивів (пояснення) Робочий зошит (0)
18.2. Написання програм із використанням одновимірних масивів (умови задач) Робочий зошит (0)
18.3. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
19. Алгоритми знаходження елементів, що задовольняють задані умови (пояснення) Робочий зошит (0)
20.1. Алгоритми знаходження елементів, що задовольняють задані умови (умови задач) Робочий зошит (0)
20.2. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
21. Пошук у масиві за певними критеріями (пояснення) Робочий зошит (0)
22.1. Пошук у масиві за певними критеріями (задачі) Робочий зошит (0)
22.2. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
24.1. Алгоритми впорядкування масивів. Поняття складності алгоритмів Робочий зошит (0)
24.2. Сортування бульбашкою Робочий зошит (0)
24.3. Сортування підрахунком (ідея, приклад, gif-демонстрація) Робочий зошит (0)
24.4. Сортування підрахунком (алгоритм) Робочий зошит (0)
24.5. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
25. Написання програм, що потребують попереднього сортування масивів Робочий зошит (0)
26.1. Підсумковий урок (тренувальне тестування “Одновимірні масиви”) Робочий зошит (0)
26.2. Підсумковий урок (написання програм) Робочий зошит (0)
29. Систематизація та узагальнення знань, вмінь і навичок із теми “Одновимірні масиви” Робочий зошит (0)
30. Систематизація та узагальнення знань, вмінь і навичок із теми “Одновимірні масиви” Робочий зошит (0)
31. Поняття та призначення баз даних. Поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці Робочий зошит (0)
32.1. Access 2013 - Практична робота № 1 “Створення бази даних. Створення таблиць у режимі конструктора та їх заповнення” Робочий зошит (0)
32.2. Access 2016 - Практична робота № 1 “Створення бази даних. Створення таблиць у режимі конструктора та їх заповнення” Робочий зошит (0)
33.1. Access 2013 - Практична робота № 2 “Обробка інформації у БД: пошук, сортування та фільтрування. Зв‘язування таблиць баз даних. Створення форм та робота з формами” Робочий зошит (0)
33.2. Access 2016 - Практична робота № 2 “Обробка інформації у БД: пошук, сортування та фільтрування. Зв‘язування таблиць баз даних. Створення форм та робота з формами” Робочий зошит (0)
34.1. Access 2013 - Практична робота № 3 “Візуальне оформлення бази даних. Використання панелі інструментів” Робочий зошит (0)
34.2. Access 2016 - Практична робота № 3 “Візуальне оформлення бази даних. Використання панелі інструментів” Робочий зошит (0)
35.1. Access 2013 - Практична робота № 4 “Призначення та створення запитів. Типи запитів” Робочий зошит (0)
35.2. Access 2016 - Практична робота № 4 “Призначення та створення запитів. Типи запитів” Робочий зошит (0)
36.1. Access 2013 - Практична робота № 5 “Створення обчислювального поля” Робочий зошит (0)
36.2. Access 2016 - Практична робота № 5 “Створення обчислювального поля” Робочий зошит (0)
38. Розподіл тем розділу “Програмне забезпечення та інформаційна безпека” Робочий зошит (0)
39.1. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери Робочий зошит (0)
39.2. Мультфільм "Операційна система" (Почемучка: "Информатика") Робочий зошит (0)
39.3. Мультфільм "Драйвера" (Почемучка: "Информатика") Робочий зошит (0)
40. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи Робочий зошит (0)
41.1. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення Робочий зошит (0)
41.2. Практична робота “Встановлення та видалення програмного забезпечення в операційній системі Windows 8.1” Робочий зошит (0)
41.3. Практична робота “Встановлення та видалення програмного забезпечення в операційній системі Windows 10” Робочий зошит (0)
42.1. Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Резервне копіювання даних. Операції над архівами Робочий зошит (0)
42.2. Мультфільм "Архіватори" (Почемучка: "Информатика") Робочий зошит (0)
43. Практична робота “Архівування та розархівування файлів і папок” Робочий зошит (0)
44. Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Антишпигунські програми. Основні дії для захисту персональних комп'ютерів від шкідливого програмного забезпечення Робочий зошит (0)
45.1. Комп’ютерні віруси Робочий зошит (0)
45.2. Антивірусні програми, їх класифікація та використання Робочий зошит (0)
45.3. Мультфільм "Віруси" (Почемучка: "Информатика") Робочий зошит (0)
46. Практична робота “Робота з антивірусними програмами” Робочий зошит (0)
47.1. Інформаційна безпека: загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах Робочий зошит (0)
47.2. Інформаційна безпека: етичні та правові основи захисту даних Робочий зошит (0)
47.3. Інформаційна безпека: шляхи захисту даних, брандмауери, правила безпечної роботи в Інтернеті Робочий зошит (0)
48. Контрольна робота “Програмне забезпечення та інформаційна безпека” Робочий зошит (0)
49.1. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки. Діапазони клітинок (повторення) Робочий зошит (0)
49.2. Excel 2013 - Практична робота № 1 “Абсолютні, відносні та мішані посилання” Робочий зошит (1)
50.1. Вбудовані функції в Excel (повторення) Робочий зошит (0)
50.2. Excel 2013 - Практична робота № 2 “Логічні, математичні та статистичні функції” Робочий зошит (0)
51.1. Діаграми в Excel (повторення) Робочий зошит (1)
51.2. Excel 2013 - Практична робота № 3 “Діаграми. Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних” Робочий зошит (0)
52. Excel 2013 - Практична робота № 4 “Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти. Сортування. Прості та розширені фільтри. Умовне форматування” Робочий зошит (0)
53. Excel 2013 - Практична робота № 5 “Обчислення підсумків. Експорт та імпорт електронних таблиць” Робочий зошит (0)
54. Excel 2013 - Практична робота № 6 “Розв’язування задач із математики та фізики засобами табличного процесора” Робочий зошит (0)
57. Тривимірна графіка. Програми для роботи з тривимірною графікою Робочий зошит (0)
58.1. Знайомство з програмою Blender для створення комп’ютерної 3D-графіки Робочий зошит (0)
58.2. Відеоурок про прийоми керування 3D-простором у програмі Blender Робочий зошит (0)
58.3. Русифікація програми Blender Робочий зошит (0)
59-60. Практична робота “Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, групування, вирівнювання, обертання, копіювання та клонування об’єктів” Робочий зошит (0)
61. Проект “Створення 3D-об’єктів” Робочий зошит (0)

В системі: гості(1), користувачі jongoogle 
© ЛІКТ 2008-2021
▲ Вгору