Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Пасіхов Юрій Якович
Предмет, клас: Інформатика, 10 клас

Тема уроку Робочий зошит
0. Вступ. Робочий зошит (0)
Підручник "ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PASCAL" Робочий зошит (0)
Основні алгоритмічні конструкці. Розгалуження. (повторення) Робочий зошит (1)
Основні алгоритмічні конструкції. Цикли (повторення) Робочий зошит (0)
1. Системи числення Робочий зошит (1)
2. Перетворення чисел з недесяткової системи в десяткову Робочий зошит (0)
3. Перестворення чисел зі системи з основою 10 в іншу позиційну систему Робочий зошит (0)
4. Типи даних в мові Pascal. Цілі типи та операції над ними Робочий зошит (0)
5-6. Літерні величини. Рядки. Робочий зошит (0)
7-8. Літерний (символьний) тип, логічний тип. Поняття про скалярні типи Робочий зошит (0)
===10 клас ==============СПЕЦКУРС========== С++ Заняття 1. Робочий зошит (0)
===10 клас ==============СПЕЦКУРС========== С++ Заняття 2. Робочий зошит (0)
Поняття складності алгоритму Робочий зошит (0)
Методи сортування. Обмінне сортування (метод "бульбашки") Робочий зошит (0)
Методи сортування. Сортування вставками Робочий зошит (0)
Приклади використання множин (лекція) Робочий зошит (0)
Множини та їх представлення (Лекція) Робочий зошит (0)
Впорядкування масивів.Основні поняття Робочий зошит (0)
Рядки та множини (залік) Робочий зошит (0)
Приклади використання підпрограм обробки рядків (Лекція) Робочий зошит (0)
Алгортм Пріма Робочий зошит (0)
Алгоритм Діекстри Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)