Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Коломієць Тетяна Анатоліївна
Предмет, клас: Українська мова, 9 клас

Тема уроку Робочий зошит
1. Розвиток української мови Робочий зошит (0)
2.1. Просте неускладнене речення, розділові знаки у ньому Робочий зошит (0)
2.2. Тести до теми "Просте речення" Робочий зошит (1)
3.1. Повторення. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ. Способи його вираження Робочий зошит (0)
3.2. Повторення. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПРИСУДОК. Способи його вираження Робочий зошит (0)
3.3. Повторення. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СКЛАДЕНІ ПРИСУДКИ. СИНОНІМІЧНІСТЬ ПРИСУДКІВ Робочий зошит (0)
3.4. Повторення. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ Робочий зошит (0)
3.5. Тест до теми «Головні члени речення. Способи їх вираження. Тире між підметом і присудком» Робочий зошит (0)
4.1. Повторення. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Дотаток Робочий зошит (0)
4.2. Повторення. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Означення Робочий зошит (0)
4.3. Повторення. ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Обставина Робочий зошит (0)
6. Односкладне речення Робочий зошит (0)
7.1. Ускладнене речення Робочий зошит (0)
Контрольна робота до теми « Повторення вивченого у 8 класі» Робочий зошит (1)
8. ПРЯМА МОВА. Інтонування речень з прямою мовою Робочий зошит (1)
9. ПРЯМА МОВА. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою Робочий зошит (2)
10. НЕПРЯМА МОВА як засіб передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою Робочий зошит (0)
11-12. Усний та письмовий вибірковий перекази тексту художнього стилю Робочий зошит (0)
11-12. Усний та письмовий вибірковий перекази тексту художнього стилю (продовження) Робочий зошит (0)
14. Цитата як спосіб передачі чужої мови Робочий зошит (0)
15. Діалог. Розділові знаки при діалозі Робочий зошит (0)
16. Контрольна робота № 2 до теми «Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог» Робочий зошит (2)
17. Контрольне читання мовчки Робочий зошит (0)
18. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Робочий зошит (0)
Контрольна робота № 1 до теми «Складносурядне речення» Робочий зошит (0)
19. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Робочий зошит (0)
Контрольна робота №4 до теми «Складнопідрядне речення» Робочий зошит (0)
20.1. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ Робочий зошит (0)
20.2. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ (тести) Робочий зошит (1)
21. СКЛАДНА СИНТАКСИЧНА КОНСТРУКЦІЯ Робочий зошит (0)
22. Складне багатокомпонентне речення з різними видами сполучникового та безсполучникового зв’язку Робочий зошит (0)
23. Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень. Тренувальні вправи Робочий зошит (0)
24. Контрольна робота №6 до теми «Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку» Робочий зошит (3)
25. АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ: ДАНЕ І НОВЕ Робочий зошит (0)
26. СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ (ССЦ), ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ Робочий зошит (0)
В системі: гості - (); користувачі - (0)