Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Крутенюк Олександр Борисович
Предмет, клас: Фізика, 10 клас

Тема уроку Робочий зошит
Збірник задач для 10 класу з фізики Робочий зошит (0)
АЛГОРИТМИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Робочий зошит (0)
Домашня робота №1. Похідна та вектори Робочий зошит (0)
Домашня робота №2. Рівномірний рух. Робочий зошит (0)
Домашня робота №3. Рівноприскорений рух. Робочий зошит (0)
Домашня робота №4. Рівноприскорений рух.-2 Робочий зошит (0)
Домашня робота №5. Рух в полі тяжіння Землі Робочий зошит (1)
Домашня робота №6. Рух по колу Робочий зошит (0)
На Канікули Робочий зошит (0)
Домашня робота №7.Закони Ньютона Робочий зошит (0)
Домашня робота №8.Закон Всесвітнього тяжіння. Вага. Робочий зошит (0)
Домашня робота №9.Сила пружності. Сила тертя. Робочий зошит (0)
Домашня робота №10.Рух під дією декількох сил. Робочий зошит (0)
Домашня робота №11.Статика Робочий зошит (0)
Домашня робота №12.Закон збереження імпульсу. Робочий зошит (0)
Домашня робота №13.Механічна робота Робочий зошит (0)
Домашня робота №14.Механічна енергія. Закон збереження енергії. Робочий зошит (0)
Домашня робота №15.Обертовий рух. Робочий зошит (0)
Домашня робота №16.Механічні коливання Робочий зошит (0)
Домашня робота №17.Механічні хвилі Робочий зошит (0)
Домашня робота №18.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ MKT БУДОВИ РЕЧОВИНИ. МАСА Й РОЗМІР АТОМІВ І МОЛЕКУЛ. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ Робочий зошит (0)
Домашня робота №19. МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. ТИСК І ТЕМПЕРАТУРА ГАЗУ. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ MKT ГАЗІВ Робочий зошит (0)
Домашня робота №20. ІЗОПРОЦЕСИ. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. РІВНЯННЯ МЕНДЕЛЄЄВА - КЛАПЕЙРОНА Робочий зошит (0)
Домашня робота №21 Вологість Робочий зошит (0)
Домашня робота №22. Поверхневий натяг рідин. Змочування. Капілярні явища. Робочий зошит (0)
Домашня робота №23. Термодинаміка Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)