Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Тут ви можете виконати завдання чи задати питання по змiсту цього уроку.

2 (2) 2017-11-14 19:46:38
1.Молекула холороводню.
А)Н2СL2.
Б)Н4СL4.
В)НСL.
Г)Н5СL5.
2. Хлороводень за стандартних умов.
А)Безбарвний газ із різким запахом, токсичний, важчий за повітря.
Б)Має жовтуватий колір, токсичний, важчий за повітря.
В)Має голубий колір ,безбарвний газ із різким запахом.
Г)Має червоний колір,немає різкого запаху,нетоксичний.
3.Хлоридна кислота.
А)Це розчин гідроген хлориду.
Б)Це розчин гідроген хлориду в воді.
В)Це розчин гідроген хлориду в повітрі.
Г)Це розчин гідроген хлориду в землі.
4.

------------------------
Слід позначати в варіантах правильну відповідь (Т.С.)
2 (2) 2017-11-14 19:45:19
Тести
1.Температура пл. Хлороводню ?
а- 0
б- -114(+)
в- -120
г- +150
2.Добування Хлороводню
а- взаємодієя кристалічного натрій хлориду з концентрованою сульфатною кислотою при нагріванні:(+)
б- добувають взаємодією кислотних оксидів з водою.
в- Якщо сульфатну кислоту взяти в надлишку і суміш несильно нагрівати, то утвориться кисла сіль натрій гідрогенсульфат
г- Збирають хлороводень витісненням повітря у суху посудину дном до верху
3. З якими індикаторами реагує хлоридна кислота ?
а- лакмус(+)
б- метилоранж (+)
в- фенолфталеїн
4.
----------------------------
До другого тестового завдання відповідь В) та Г) теж є правильною (Т.С.)
2 (2) 2017-11-14 19:50:14
1.З яким металом не реагує хлоридна кислота
а)Al
б)Zn
в)Cu
г)Fe
2.Який колір хлоридної кислоти
а)зелений
б)жовтуватий
в)фіолетовий
г)червоний
3.Сама найнижча ступінь окиснення Хлору
а)-1
б)0
в)-2
г)-4
4.Виберіть правильне твердження
а)хлоридна кислота - слабий електроліт
б)хлороводень добре розчиняється у воді
в)хлороводень слабший за повітря
г)ступінь дисоціації хлоридної кислоти 50%
5.Яким зв'язком сполученні атоми хлороводню HCl
a)ковалентний неполярний
б)іонний
в)ковалентий полярний
г)металічний


-----------------------------------
Слід позначати в варіантах правильну відповідь.
До другого тесту відсутня правильна відповідь.
В 5 тестовому завданні слід писати: "атоми в молекулі хлороводню"
2 (2) 2017-11-14 19:52:59
1.Скільки гідроген хлориду розчиняється в 1 л вооди при 0 градусів С
а) 200л
б)300л
в) 400л
2.Хлоридна кислота...
а)електроліт середньої сили
б)слабкий електроліт
в) сильний електроліт
3. Який ступінь її дисоціації у розбавлених розчинах
а)90%
б) 95%
в)80%
4. Аргентум хлорид..
а) розчинна сіль
б) практично нерозчинна сіль
в) нерозчинна сіль
-----------------------

Слід позначати в варіантах правильну відповідь.
До 3 тесту текст має бути :"Ступінь дисоціації хлоридної кислоти..."

2 (2) 2017-11-14 19:54:35
1.Хлороводень це
а)безбарвний газ
б)рідина
в)тверда речовина
2.З якими металом реагує хлор?
а)Сa
б)Hg
в)Cu
г)Au
3.До якої речовини,треба додати розчин хлоридної кислоти,щоб виділявся білий дим?
а)мідь
б)водень
в)амоніак
г)кухонну сіль
4.Яка сіль не розчиняється?
а)NaCl2
б)AgCl
в)MgCl2
г)Na2CO3

--------------------------
Слід позначати в варіантах правильну відповідь.
правильна формула - NaCl.
2 (2) 2017-11-14 19:43:14
тести
1.Хлороводень за стандартних умов?
а)не розчинний у воді
б)безбарвний газ
в)легкий за повітря
2.Хлоридна кислота:
а)сильний електроліт
б)слабкий електроліт
в)не електроліт
3.Ступінь окиснення хлору в сполуці HCL
а)-1
б)2
в)1

--------------------------------
Приводячи приклади ступеня окиснення слід вказувати - позитивний він чи негативний. (Т.С.)
2 (2) 2017-11-16 12:18:53
1.Яким зв'язком сполучені молекули HCl?
а) йонним
б)ковалентним полярним
в)ковалентним неполярним
2 (2) 2017-11-22 20:31:08
1.Яка кристалічна ґратка твердого хлороводню?
а)атомна
б)молекулярна (+)
в)металічна

2.Які температури плавлення та кипіння хлороводню?
а)tпл = -114 °C, tкип = -85 °C(+)
б)tпл = -124 °C, tкип = -90 °C
в)tпл = -112 °C, tкип = -79 °C

3.Хлоридна кислота взаємодіє?
а)з солями слабких кислот (+)
б)з солями сильних кислот
в)з солями середніх кислот

4.Яка реакція лежить в основі цікавого досліду «Дим без вогню»?
а)HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3.
б)HCl + NН3 = NН4Cl(+)
в)HCl + NaOH = NaCl + H2O

5. Скільки процентів гідроген хлориду містить концентрована хлоридна кислота?
а) 39%
б) 38%
в) 37% (+)

Повернутися до уроку

Повернутися до перелiку уроків курсу

В системі: гості - (1); користувачі - RichardEcota  chursinao