Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Лівик Тетяна Степанівна
Предмет, клас: Хімія, 11 клас

Тема уроку Робочий зошит
Класифікація та властивості основних класів неорганічних речовин Робочий зошит (0)
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Робочий зошит (0)
Хімічний зв'язок Робочий зошит (0)
Валентність та ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції. Робочий зошит (0)
Розчини. Обчислення молярної концентрації розчину. Робочий зошит (1)
Гідроген. Водень. Робочий зошит (0)
Галогени. Загальна характеристика. Робочий зошит (0)
Гідроген хлорид. Хлоридна кислота. Хлориди. Робочий зошит (8)
Розрахункові задачі (надлишок) Робочий зошит (0)
Халькогени. Загальна характеристика. Сірка. Робочий зошит (0)
Гідроген сульфід. Судьфідна кислота. Робочий зошит (0)
Сполуки сульфуру ІV. Сульфітна кислота. Робочий зошит (0)
Сполуки сульфуру VІ. Сульфатна кислота.Сульфати. Робочий зошит (1)
Пніктогени. Загальна характеристика. Азот. Робочий зошит (5)
Амоніак. Солі амонію. Робочий зошит (0)
Оксиди Нітрогену. Робочий зошит (10)
Нітратна кислота. Нітрити та нітрати. Робочий зошит (0)
Залікова робота "Нітроген, його сполуки" Робочий зошит (0)
Фосфор, сполуки фосфору. Робочий зошит (0)
В системі: гості - (); користувачі - (0)