Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Підлужняк Наталія Григорівна
Предмет, клас: Інформатика, 7 клас

Тема уроку Робочий зошит
Правила роботи учнів у кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій Робочий зошит (0)
Вправи для зняття втоми очей при роботі з комп’ютером Робочий зошит (0)
Фізкультхвилинка для очей Робочий зошит (0)
Комплекс вправ для зняття м’язового напруження при роботі з комп’ютером Робочий зошит (0)
1.1. Поштові служби Інтернету Робочий зошит (0)
1.2. Мультфільм "Електронна пошта" (Почемучка: "Информатика") Робочий зошит (0)
1.3. Домашнє завдання “Створення власної електронної скриньки” Робочий зошит (0)
2.1. Етикет електронного листування Робочий зошит (0)
2.2. Правила безпечного користування електронною скринькою Робочий зошит (0)
2.3. Основні ознаки спаму й фішингу Робочий зошит (0)
3. Практична робота “Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів. Використання адресної книги та списків розсилки” Робочий зошит (0)
4.1. Хмарні технології та сервіси Робочий зошит (0)
4.2. Онлайнові перекладачі Робочий зошит (0)
5.1. Практична робота “Використання Інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті, керування спільним доступом до них” Робочий зошит (0)
5.2. Контрольні запитання "Хмарний сервіс Google-документ" Робочий зошит (0)
6.1. Інтернет речей Робочий зошит (0)
6.2. Контрольні питання до теми “Служби Інтернету” (підготовка до контрольного тестування) Робочий зошит (0)
8.1. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора. Об’єкти електронних таблиць: аркуш, клітинка, діапазон клітинок Робочий зошит (0)
8.2. Тренувальний тест Робочий зошит (0)
9.1. Практична робота "Введення даних до клітинок, редагування їх вмісту. Збереження документа. Копіювання, переміщення та вилучення даних. Форматування даних" Робочий зошит (0)
9.2. Редагування електронних таблиць. Автозаповнення та автозавершення Робочий зошит (0)
10.1. Адресація: абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки. Діапазони клітинок Робочий зошит (0)
10.2. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки Робочий зошит (0)
10.3. Практична робота "Введення, редагування й форматування даних основних типів" Робочий зошит (0)
11.1. Використання формул в Excel Робочий зошит (0)
11.2. Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, що містять формули Робочий зошит (0)
11.3. Практична робота “Використання формул в Excel” Робочий зошит (0)
12.1. Вбудовані функції в Excel Робочий зошит (0)
12.2. Практична робота “Виконання обчислень із використанням вбудованих функцій” Робочий зошит (0)
13.1. Ділова графіка Робочий зошит (0)
13.2. Практична робота “Створення діаграм та їх аналіз” Робочий зошит (0)
15.1. Поняття об’єкта та моделі. Причини створення моделей Робочий зошит (0)
15.2. Типи та приклади моделей. Етапи створення інформаційної моделі Робочий зошит (0)
16. Практична робота “Створення засобами електронних таблиць моделей фізичних явищ та проведення над ними обчислювального експерименту” Робочий зошит (0)
17.1. Змінні та константи. Типи змінних. Вказівка присвоєння. Операції над змінними (повторення) Робочий зошит (0)
17.2. Написання лінійних обчислювальних програм Робочий зошит (0)
17.3. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
18.1. Написання лінійних програм (пояснення) Робочий зошит (0)
18.2. Написання лінійних програм (задачі) Робочий зошит (0)
18.3. Тренувальне тестування “Змінні. Типи змінних. Операції над змінними. Лінійні програми” Робочий зошит (0)
18.4. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
19.1. Алгоритми з розгалуженням Робочий зошит (0)
19.2. Практична робота “Алгоритми з розгалуженням” (варіант № 1) Робочий зошит (0)
19.3. Практична робота “Алгоритми з розгалуженням” (варіант № 2) Робочий зошит (0)
19.4. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
20.1. Розроблення і програмування алгоритмів з розгалуженням (варіант № 1) Робочий зошит (2)
20.2. Розроблення і програмування алгоритмів з розгалуженням (варіант № 2) Робочий зошит (0)
20.3. Тренувальне тестування “Алгоритми з розгалуженням” Робочий зошит (0)
20.4. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
22.1. Цикли while і for Робочий зошит (0)
24.1. Поняття допоміжного алгоритму. Функція def мовою Python (теорія) Робочий зошит (0)
24.2. Написання найпростіших програм із функціями Робочий зошит (0)
24.3. Тренувальне тестування "Функція def мовою Python" Робочий зошит (0)
24.4. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
25.1. Програми з функціями Робочий зошит (0)
25.2. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
26.1. Програми з функціями Робочий зошит (0)
27.3. Домашнє завдання Робочий зошит (0)
28.2. Домашнє завдання (тренувальна контрольна робота) Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)