Реєстрація Доступ без реєстрації
 
Тема уроку Робочий зошит
Фізика: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В.Г.Бар'яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова та ін.]; за ред В.Г. Бар'яхтара, С.О.Довгого. - Харків: Ранок, 2015. - 256 с.: іл., фот. Робочий зошит (0)
Навчальна програма Робочий зошит (0)
Фізичні тіла. Фізичні явища Робочий зошит (0)
Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин Робочий зошит (0)
Вимірювання та вимірювальні прилади. Лабораторна робота №1. «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу» Робочий зошит (0)
Лабораторна робота № 2: "Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів" Робочий зошит (0)
Лабораторна робота № 3. "Визначення розмірів малих тіл різними способами" Робочий зошит (0)
Траєкторія, шлях, переміщення Робочий зошит (0)
Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання Робочий зошит (0)
13. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники Робочий зошит (0)
14. Лабораторна робота № 4 «Визначення періоду обертання тіла» Робочий зошит (0)
15. Лабораторна робота № 5. «Дослідження коливань нитяного маятника» Робочий зошит (0)
17. Взаємодія тіл. Сила - міра взаємодії. Земне тяжіння. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів Робочий зошит (0)
18. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил Робочий зошит (0)
19. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість Робочий зошит (0)
20. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці Робочий зошит (0)
21. Тиск твердих тіл. Сила тиску Робочий зошит (0)
22. Тиск газів і рідин. Сполучені посудини. Манометри Робочий зошит (0)
24. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда Робочий зошит (0)
26. Лабораторна робота №6. Вимірювання маси тіл Робочий зошит (0)
27. Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин) Робочий зошит (0)
29. Лабораторна робота №8. Дослідження пружних властивостей тіл Робочий зошит (0)
30. Лабораторна робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання Робочий зошит (0)
31. Умови плавання тіл Робочий зошит (0)
31. Умови плавання тіл. Лабораторна робота №10. З'ясування умов плавання тіла Робочий зошит (1)
32. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія та її види Робочий зошит (0)
33-34. Механічна робота. Кінетична енергія. Потенціальна енергія. Закон збереження енергії Робочий зошит (0)
34. Момент сили. Умова рівноваги важеля Робочий зошит (0)
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площині Робочий зошит (0)
35. «Золоте правило механіки». ККД Робочий зошит (0)
36. Лабораторна робота № 11. Вивчення умов рівноваги важеля Робочий зошит (0)
Броунівський рух (анімація) Робочий зошит (0)
Стан матерії (ілюстрація) Робочий зошит (0)
Міжмолекулярна взаємодія та точка кипіння (анімація) Робочий зошит (0)
Міжмолекулярна взаємодія та розчинність (анімація) Робочий зошит (0)
Дифузія (анімація) Робочий зошит (0)

В системі: гості(1), користувачі Chernjakov98  lilliankt1  Jerodsit 
© ЛІКТ 2008-2019
▲ Вгору