Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Семенюк Людмила Дмитрівна
Предмет, клас: Фізика, 10 клас

Тема уроку Робочий зошит
Цикл І. Лабораторна робота № 1. «Вимірювальні прилади. Вимірювання лінійних розмірів тіл та часу» Робочий зошит (0)
Цикл І. Лабораторна робота № 2. «Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху» Робочий зошит (1)
Цикл І. Лабораторна робота № 3. «Дослідження вільного падіння тіл » Робочий зошит (0)
Цикл І. Лабораторна робота № 4. «Визначення прискорення вільного падіння з допомогою обертового диску » Робочий зошит (0)
Цикл І. Лабораторна робота № 5. « Вивчення руху тіла, кинутого вертикально вгору та під кутом до горизонту» Робочий зошит (0)
Цикл І. Лабораторна робота № 6. « Вивчення руху тіла, кинутого горизонтально» Робочий зошит (0)
Цикл І. Лабораторна робота № 7. «Вивчення руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, в полі сили тяжіння" Робочий зошит (0)
Цикл І. Лабораторна робота № 8. " Визначення прискорення вільного падіння тіла з допомогою лінійки-маятника " Робочий зошит (0)
Цикл ІІ. Лабораторна робота № 1 «Перевірка закону збереження повної механічної енергії. Порівняння роботи сили пружності зі зміною кінетичної енергії тіла» Робочий зошит (0)
Цикл ІІ. Лабораторна робота №2. Вивчення закону збереження імпульсу при пружному ударі куль Робочий зошит (0)
Цикл ІІ. Лабораторна робота № 3. «Визначення швидкості снаряду балістичним методом» Робочий зошит (0)
Цикл ІІ. Лабораторна робота № 4 «Перевірка другого закону Ньютона» Робочий зошит (0)
Цикл ІІ. Лабораторна робота 5 Перевірка ІІ закону Ньютона при русі тіла по колу Робочий зошит (0)
Цикл ІІ Лабораторна робота 6 Вивчення умов рівноваги Робочий зошит (0)
Цикл ІІ Лабораторна робота 7 Визначення роботи сили тертя та коефіцієнта тертя Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)