Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Пасіхов Юрій Якович
Предмет, клас: Фізика, 10 клас

Тема уроку Робочий зошит
Передмова. Робочий зошит (0)
02. Основи молекулярно-кінетичної теорії. Експерементальне підтвердження МКТ Робочий зошит (0)
Сили взаємодії між молекулами. Маса і розміри молекул. Робочий зошит (0)
Динамічні і статистичні закономірності. Макро- і мікропараметри. Швидкості руху молекул. Робочий зошит (0)
Ідеальний газ. Температура і її вимірювання.Пояснення температури і тиску газу на основі молекулярних уявлень. Робочий зошит (0)
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів Робочий зошит (0)
Рівняння стану газу (рівняння Клапейрона). Ізопроцеси в газах. Робочий зошит (1)
Опорний конспект ЗАКОН БОЙЛЯ-МАРІОТТА. Лабораторна робота (відео) Робочий зошит (0)
Опорний конспект. ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА Робочий зошит (0)
Внутрішня енергія ідеального газу Робочий зошит (0)
Кількість теплоти. Одиниці кількості теплоти (повторення) Робочий зошит (0)
Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до газових процесів. Адіабатний процес. Другий закон термодинміки. Теплові машини Робочий зошит (0)
Теплові машини (продовження) Робочий зошит (0)
Термодинаміка (тематичне тестування) Робочий зошит (0)
Поверхневий натяг. Капілярні явища. Лапласівський тиск Робочий зошит (0)
Випаровування, конденсація, кипіння. Насичена пара. Робочий зошит (0)
Властивості твердих тіл Робочий зошит (0)
Злектричний заряд. Закон Кулона Робочий зошит (0)
Напруженість електричного поля. Силові лінії. Принцип суперпозиції. Електричне поле в різних середовищах. Робочий зошит (0)
Потенціал. Різниця потенціалів. Робота поля по переміщенню електричного заряду Робочий зошит (0)
Електроємність. Конденсатори. З'єднання конденсаторів. Енергія електричного поля Робочий зошит (0)
Тематичне тестування з теми ЕЛЕКТРОСТАТИКА - варіант 1 Робочий зошит (1)
Тематичне тестування з теми ЕЛЕКТРОСТАТИКА - варіант 2 Робочий зошит (0)
Тематичне тестування з теми ЕЛЕКТОРСТАТИКА - варіант 3 Робочий зошит (0)
Тематичне тестування з теми ЕЛЕКТРОСТАТИКА - варіант 4 Робочий зошит (1)
Електирчний струм Робочий зошит (0)
Закон Ома для дільниці кола. Закон Ома для повного кола. ЕРС (електрорушійна сила) Робочий зошит (0)
Послідовне і паралельне з'єднання провідників Робочий зошит (1)
Тематичне тестування з теми ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ Робочий зошит (0)
Електричний струм в напівпровідниках Робочий зошит (0)
Властивості p-n переходу. Напівпровідниковий діод. Транзистор. Робочий зошит (0)
Магнітне поле Взаємодія струмів. Робочий зошит (0)
Закон Біо-Савара-Лапласа. Теорема про циркуляцію. Робочий зошит (0)
Сила Лоренца. Циклотрон. Мас-спктрометер Робочий зошит (0)
Магнітні властивості речовини. Діа-пара-феромагнетики Робочий зошит (0)
Електромагнітна індукція. Правило Лєнца Робочий зошит (0)
Самоіндукція Енергія магнітного поля. Робочий зошит (0)
Тестування з теми МАГНІТНЕ ПОЛЕ Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)